Anmäl skada - blanketter och formulär
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Anmäl skada - blanketter och formulär

Display portlet menu
end portlet menu bar

Skadeanmälan, alla försäkringar
Anmäl skada - blanketter och formulär

By Jeanette Bengtsson, last updated 7 nov. 2019

Här hittar du Euro Accidents alla blanketter och formulär för att anmäla en skada eller begära ersättning.

Digitala skadeanmälningar respektive pdf-blanketter
Några av våra försäkringar kan skadeanmälas digitalt med BankID, övriga är i PDF-format.
Digitalt: Fyll i din skadeanmälan och skriv sedan under med ditt BankID innan du skickar in den. Du kan fortfarande skicka in din skadeanmälan på papper även för dessa, men vår handläggning går snabbare om vi får in uppgifterna digitalt direkt.

Skadeanmälan

Barn- och ungdomsförsäkring med BankID »

Barn- och ungdomsförsäkring, pdf »

Efterlevandepension - Skadeanmälan dödsfall, pdf » 

Fristående förtidskapital med option, pdf »

Frivillig TGL för företag utan kollektivavtal - Skadeanmälan dödsfall, pdf »

Livförsäkring med barnskydd, pdf »

Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd - Skadeanmälan dödsfall, pdf » 

Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd - Skadeanmälan förtidskapital, pdf »

Olycksfallsförsäkring med BankID »

Olycksfallsförsäkring, pdf »

Premiebefrielseförsäkring, pdf »

Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd, med BankID » (Obs! Fylls i av arbetsgivare)

Seniorförsäkring - Skadeanmälan dödsfall, pdf »

Seniorförsäkring - Skadeanmälan olycksfall, pdf »

Seniorförsäkring - Skadeanmälan Sjukvårdsförsäkring Privataccess, pdf »

Sjukavbrottsförsäkring, pdf »

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring, pdf »

Sjukförsäkring Privat, pdf »

Sjukförsäkring PlanSjuk, pdf »

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess - Kvittoersättning, pdf »

Vidareförsäkring Skadeanmälan Olycksfallsförsäkring, pdf »

Vidareförsäkring Kvittoersättning Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, pdf »

 

Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess

Använda din sjukvårdsförsäkring »

 

Senast uppdaterad: 2019-11-08