Tillstånd & Länkar
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Tillstånd & Länkar

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Försäkringsbolag
Euro Accident Livförsäkring AB
Organisationsnummer: 516401-6783
Svärdvägen 3 a
182 33 Danderyd
Styrelsens säte: Danderyd
 

Registreringsmyndighet
Bolagsverket
851 81  Sundsvall
Besöksadress: Badhusparken
Tfn: 060-18 40 00
Fax:  060-12 98 40
E-post:  bolagsverket@bolagsverket.se
 

Tillstånds- och tillsynsmyndighet
Finansinspektionen
Box 6750
113 85  Stockholm
Tfn:  08-787 80 00
Fax:  08-24 13 35
E-post:  finansinspektionen@fi.se

 

Senast uppdaterad: 2018-10-08