Försäkringsförmedling
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Försäkringsförmedling

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Euro Accident har inte något kvalificerat aktieinnehav i något försäkringsbolag som vi förmedlar risker till. Försäkringsgivare för försäkringar som inte har förnyats efter 1 april 2014 är, som tidigare, Generali PanEurope Ltd, Irland.

Generali Pan Europe Limited har inte något direkt eller indirekt aktieinnehav i Euro Accident.

Formellt har Euro Accident, genom Finansinspektionen, tillstånd att förmedla tjänster i följande klasser:

Ia) Livförsäkring (direkt)
Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
IV.) Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
1. Olycksfall (direkt)
2. Sjukdom (direkt)

De av våra medarbetare som har rätt att förmedla försäkringar i ovanstående försäkringsklasser framgår av Finansinspektionens register.

För att vi ska kunna ta hand om våra förmedlare och deras kunder på bästa sätt, har vi ett väl utbyggt kundcenter inom försäkringsservice och skadereglering. För dessa tjänster erhåller vi ersättning från försäkringsgivaren. Utöver denna ersättning får vi provision på försäkringspremien för vår förmedling till våra förmedlare.

Organisationsnummer: 556551-4766
Styrelsens säte: Växjö, Sverige
Av Finansinspektionen godkänd försäkringsförmedlare
Ansvarsförsäkring: If skadeförsäkring AB, försäkringsnummer: N000760-2097-01
 

Senast uppdaterad: 2014-11-06