krisstöd
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson

Psykologisk förstahjälp och
krisstöd

By Jeanette Bengtsson, last updated 16 apr. 2020

I en kris som drabbar ett företag kan det finnas behov av stöd på organisations-, grupp- och individnivå. Många gånger har företaget redan färdiga handlingsplaner för krishantering och vet vad som ska göras på arbetsplatsen och av vem. Men ibland saknas det och då är det ofta naturligt att vända sig till sitt försäkringsbolag.

Vid kris
En krisreaktion är ett svar på en plötslig, obehaglig och oväntad händelse, till exempel hot, våld och dödsfall, som sätter ditt vanliga sätt att fungera ur spel. Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över, men ibland kan du behöva stöd att bearbeta den som hänt.

112 eller 1177 vid akut kris
Vid en akut kris ska du alltid hänvisa till den offentliga vården på telefonnummer 112 (SOS) eller 1177 (Vårdguiden)


Det finns inget separat krismoment för företag som har vår PlanSjuk, men vi kan ändå stötta med information, kunskap och våra egna psykologer som en service och för att ta hand om våra företagskunder på ett bra sätt. Kontakta din förmedlare för mer information eller Euro Accident på 077-440 00 10

Ladda gärna ned broschyren Psykologisk förstahjälp, som SOS international har tagit fram som stöd till chefer. »

Senast uppdaterad: 2020-04-16