Euro Accident lanserar Friska Företaget, en ny och unik hälsoförsäkring
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Euro Accident lanserar Friska Företaget, en ny och unik hälsoförsäkring

Display portlet menu
end portlet menu bar

Euro Accident lanserar Friska Företaget, en ny och unik hälsoförsäkring

By Jeanette Bengtsson on 1 apr. 2014

Nu lanserar Euro Accident en ny och unik försäkring, Friska Företaget - en hälsoförsäkring som kan ersätta den traditionella företagshälsovården. För företag med minst 20 anställda skapar hälsoförsäkringen, Friska Företaget, förutsättningar att påbörja ett strategiskt hälsoarbete som bidrar till friskare medarbetare, sänkta kostnader och ökad lönsamhet.

Friska Företaget distribueras via Euro Accidents befintliga kanaler och kan tecknas från 1 april 2014.

”Friska Företaget är Euro Accidents direkta svar på de önskemål som framkom från marknaden i CMAs förmedlarundersökning 2013. Förmedlarna efterfrågar nytänkande och produktutveckling från oss som försäkringsföretag”, säger Staffan Johansson, Euro Accidents chef för Försäljning & Marknad.

”Friska företaget är en unik kombination av kreativ och behovsanpassad produktutveckling, som dessutom ger förmedlarna och deras kundföretag en unik försäkringsprodukt med en tydlig process från tecknande, via administration och skadereglering och de tjänster som löper parallellt genom produkten”, fortsätter Staffan Johansson.

 

GÖR HÄLSA TILL DIN BUSINESS
Hälsoförsäkringen Friska Företaget gör det möjligt för dig som förmedlare eller partner till Euro Accident att erbjuda dina kunder möjligheten att skapa lönsammare affärer via friskare medarbetare.

Hälsoförsäkringen Friska Företaget, som riktar sig till företaget med minst 20 medarbetare, är en utmärkt plattform för strategiskt hälsoarbete som snabbt ger sänkta kostnader för sjukfrånvaro och bidrar till ökad lönsamhet och produktivitet. Lätt att administrera och lätt att teckna.

Friska Företaget innehåller reaktiva, förebyggande och hälsofrämjande tjänster och verktyg anpassade för hälsoarbete på individ- grupp och organisationsnivå. Sammantaget allt som behövs för att skapa ekonomiska resultat i ett företags hälso- och arbetsmiljöarbete.

”Medarbetare på många mindre företag saknar tillgång till tjänster inom hälsa och arbetsmiljö, vilket inte minst bekräftas av Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma informationskampanj, företagshälsokollen.se, som lanserades i vintras”, säger Thomas Petersson, VD på Euro Accident.

Genom Friska Företaget kan chefer och medarbetare arbeta både förebyggande och hälsofrämjande i syfte att hantera problematik som till exempel den kraftiga ökningen av psykiska och fysiska ohälsan som drabbar allt fler företag och organisationer.

”Med hälsoförsäkringen Friska Företaget kan vi tillgodose det stora behovet av stöd och support i den här målgruppens strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete samtidigt som vi tillsammans fortsätter att skapa ett friskare Sverige”, avslutar Thomas Petersson.

 

Läs mer om Friska Företaget:
Friska Företaget kan ersätta traditionell företagshälsovård
Film: Charlotte Kalla om Friska Företaget
Friska Företaget, produktsida
www.friskaföretaget.se

Senast uppdaterad: 2014-06-30

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.