En ursäkt från hjärtat för våra svarstider
  • uid=nikmil,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Niklas Mild
start portlet menu bar

En ursäkt från hjärtat för våra svarstider

Display portlet menu
end portlet menu bar

En ursäkt från hjärtat för våra svarstider

By Niklas Mild on 6 mars 2019

Vi vill be om ursäkt från hjärtat för våra långa svarstider på telefon och hur det kan ha drabbat dig som har vår sjukvårdsförsäkring. Vi är naturligtvis inte nöjda med situationen. Arbetet med att komma till rätta med den har allra högsta prioritet.

Som första åtgärd hyr vi in fler sjuksköterskor som kan svara i telefon när du ringer till oss. Dessutom pågår arbetet med att förstärka bemanningen permanent på ett nytt Medicinskt Kundcenter med sjuksköterskor i Stockholm.

Antalet inkommande samtal varierar över dagen och veckan. Vi har utökat systemstödet för att bättre kunna optimera vår bemanning efter samtalsfrekvensen. Det är ett ständigt pågående arbete. Generellt är det kortare svarstider om du ringer till oss onsdag till fredag.

Förutom att råda dig till att ringa senare i veckan kan du själv utföra en del ärenden via vår mobilapp, som att boka om tider för vård och behandling eller att se remisser. Vid vissa lättare symtom kan du få en läkarbedömning dygnet runt via vår E-vårdstjänst.

Det här är möjligen en klen tröst för dig som behöver hjälp just nu. Men vi vill att du ska veta att vi gör det bästa vi kan av situationen och arbetar hårt för att du ska bli nöjd med oss igen. Vi är övertygande om att du så småningom kommer att märka skillnad när du ringer till oss.

Välkommen att lämna dina synpunkter till oss!

Senast uppdaterad: 2019-03-06

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.