Information om våra produkter och Coronaviruset
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
Aktuellt
start portlet menu bar

Information om våra produkter och Coronaviruset

Display portlet menu
end portlet menu bar

Information om våra produkter och Coronaviruset

By Jeanette Bengtsson on 10 mars 2020

Samtliga Euro Accidents försäkringar, förutom Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess, omfattar ersättning för sjukdom eller dödsfall, direkt eller indirekt, till följd av covid-19 (coronavirus) om övriga förutsättningar för ersättning är uppfyllda och om Utrikesdepartementets reseråd har följts.

För närvarande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Vid ett skadeärende kan Euro Accident komma att göra en individuell prövning för att bedöma om resan kan anses ha varit nödvändig eller icke nödvändig.

Om du har frågor kring coronavirus hittar du uppdaterad information på Folkhälsomyndigheten.se. Om du har symptom i form av hosta, feber eller andningssvårigheter ska du kontakta 1177 Vårdguiden för vägledning.

Folkhälsomyndigheten.se »

1177 Vårdguiden »

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-20