Information
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson

Lagändring om förmån av sjukvårdsförsäkring
Information

By Jeanette Bengtsson, last updated 15 maj 2018

Den 16 maj 2018 röstade riksdagen ja till ett regeringsförslag. Det innebär bland annat att förmånsvärdet av premien för en sjukvårdsförsäkring – som helt och hållet betalas av arbetsgivaren – blir högre än tidigare. För de flesta anställda rör det sig om en merkostnad på 85 – 150 kronor per månad.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. Förmån av sjukvårdsförsäkring anses vara tillhandahållen i samband med att arbetsgivaren betalar premien till Euro Accident. Premie som betalats före ikraftträdandet, men som avser tid efter ikraftträdandet, omfattas alltså inte av de nya bestämmelserna.

Beslutet avser dock endast förmån av hälso- och sjukvård i en sjukvårdsförsäkring. De delar i en sjukvårdsförsäkring som avser förebyggande behandling och rehabilitering är även fortsättningsvis fria från förmånsbeskattning.

Försäkringsbranschen har gjort en gemensam bedömning av vilka insatser och diagnoser i en sjukvårdsförsäkring som borde vara undantagna från förmånsbeskattning, eftersom varken den nya lagen eller Skatteverket ger någon tydlig vägledning. Det finns inte heller någon vedertagen praxis, skattemässig definition eller förhandsbesked att gå efter.

Euro Accidents preliminära tolkning är att 83 procent av premien för PrivatAccess Brons, 71 procent för PrivatAccess Silver och 68 procent för PrivatAccess Guld ska förmånsbeskattas och ingå i underlaget för arbetsgivaravgifterna. Hela premien är dock avdragsgill för arbetsgivaren.

Procentsatserna tillhandahålls för att ge en indikation om följderna av beslutet, men Skatteverket kan alltså komma att göra en annan tolkning i efterhand. När det gäller skatteeffekten bör en skatteexpert eller Skatteverket tillfrågas.

Beslutet och de nya bestämmelserna påverkar inte det faktiska innehållet i Euro Accidents sjukvårdsförsäkringar. En sjukvårdsförsäkring är även fortsättningsvis en effektiv lösning för att se till att de anställda inte behöver vara frånvarande från arbetet längre än nödvändigt. För de anställda är det också tryggt att veta att de enkelt och snabbt kan få professionell hjälp när så behövs.

I menyn hittar du länkar till en utförlig FAQ (uppdateras löpande) om beslutet och en kalkyl som kan användas för att ge en indikation om effekten för både arbetsgivare och anställda.

Om du har några ytterligare frågor, är du välkommen att vända dig till din försäkringsförmedlare.

Information in English:

Amendments to the law of private medical insurance benefits (pdf) >

FAQ - Benefit Taxation PrivatAccess (pdf) >

Calculation model – Benefit Taxation PrivatAccess (Excel) >

Senast uppdaterad: 2018-05-31