Euro Accident Försäkringar och Hälsa
  • uid=prodWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
Thomas Petersson, VD Euro Accident

Försäkringar plus hälsa

Vi på Euro Accident vill bidra till en trygg och frisk värld. Vi tror på att människor ska kunna arbeta, få ihop sin tillvaro och kunna vara friska medan de gör det.

Mår medarbetarna bra, presterar de bra och företaget går bättre. Vi har vårt fokus på försäkringar plus hälsa. Resultatet blir vad vi kallar Hållbara Medarbetare. Det finaste ett företag kan ha.